Các lí do khiến ắc quy bị yếu hoặc hết điện

tai sao ac quy mau het

Chọn mã bình ắc quy theo đúng loại xe :

KÝ HIỆU : PTZ5S , WTZ5S , GTZ5S

Honda: WAVE ZX, WAVE RS, WAVE RSV, WAVE S, WAVE 100S,  WAVE 110S, WAVE 110RS, WAVE 100 RSX, WAVE 110 RSX, WAVE RSX F1 AT, CLICK, AIR BLADE, AIR BLADE F1, SCR, LEAD
Yamaha: MIO , NOUVO LX LIMITED, NOUVO LC, NOUVO LX 135CC , EXCITER ,  LEXAM, LUVIASS, CUXI F1, SNA MODEL
Suzuki: SHORGUN R125, HAYATE 125, X-BIKE 125, SKY DRIVE 125, HAYATE

KÝ HIỆU : PT6A , WP5S-3B , GT6A

Honda: SUPER DREAM, FUTURE 110, WAVE ANPHAL, WAVE ANPHAL (Service)
• Yamaha: TAURUS,SIRIUS, SIRIUS RL Phanh cơ, JUMPITER, GRAVITA LIMITED, MIO,
• Suzuki: BEST, LOVE, VIVA R, RG SPORTS, SMASH , SMASH REVO
• SYM: MAGIC, SANDA, STAR110, ELEGANT, ELAGENT II, ANGELA, EZ ANGELA +

KÝ HIỆU : PTZ6L , WTZ6V , GTZ6V

Honda: VISION 2014, LEAD 2012, LEAD FICAST/DIST, LEAD 125, AIR BLADE , AIR BLADE FI, AIR BLADE 125cc, SH 125, SH150, PCX 125 FICAST/DIS

Yamaha: NOZZA, GRANDE DELUXE, STD (2014), NOZZA 2014

KÝ HIỆU : PTX7L , WTZ7L-BP , GT7A-H

Honda: DYLAN, SH, SH 125, 150, old LEAD , @ Stream , Spacy 102

PIAGGIO LIBETTY I,E

KÝ HIỆU : PTX7A , WP7A-BS , 

Atila

KÝ HIỆU : PTX9 , WP9-BS , GT9A

Honda: DYLAN import, SPACY

PIAGGIO: VESPA LX 150cc, VESPA LX 2009, VESPA LXV, VESPA LX TAIWAN, LXV Taiwan, VESPA  AUSTRALIA, VESPA JAPAN, ZIP, FLY 125CC, FLY USA, FLY AUSTRALIA

SYM:  ATILA VICTORIA, ATILA ELIZABETH , EXCEL II, EXCEL 150, EXCEL II 150, SHARK 170/125, JOYRIDE, ENJOY

Bình ắc quy bán chạy

Bình ắc quy khuyến mãi